நேரடி கணக்கு பதிவு

2011 முதல் உரிமம் பெற்ற மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நம்பகமான உலகளாவிய தரகருடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.

வணிகர்கள் ஏன் ஆர்பெக்ஸைத் தேர்வு செய்கிறார்கள்

 • Multi-body regulated
 • Fast execution with an average order speed of 0.03 seconds
 • Tight spreads, no requotes, NDD model
 • Instant deposits and withdrawals via the secure Orbex Wallet
 • Award-winning research
 • Technologically advanced trading environment
 • Negative balance protection
 • A wide range of asset classes
 • World-class 24/5 customer support

Want to skip ahead?

Account Registration

Instant Registration

Account Registration

உங்கள் முதல் வர்த்தகம் வெறும் 3 படிகள் தொலைவில் உள்ளது

To open your Corporate Account, please download the Corporate Account Agreement below:

கார்ப்பரேட் கணக்குCorporate Account Agreement

REQUIRED DOCUMENTS

 • Certificate of Incorporation
 • Memorandum & Articles of Association
 • Shareholders Certificate
 • Directors Certificate (EU Countries or when applicable)
 • Good Standing Confirmation or recent annual tax return or recent annual financial statement
 • Passport copies of any individual that owns more than 25%, if any shareholder is a legal person
 • Proof of Address for major shareholders, and authorized signatories
 • Board Resolution to establish the business with Orbex and nominate the contact/in-charge person
 • Passport copies for the authorized signatures
 • Authorized Director/Manager Proof of Address
 • Proof of Address for the company