வணிகர்கள் ஏன் ஆர்பெக்ஸைத் தேர்வு செய்கிறார்கள்

Choosing who to trust with your investment is
the most important decision a trader can make.
We don’t take this responsibility lightly.
டிரேடிங் அதிக அளவிலான ஆபத்தை உள்ளடக்கியது

Serving Traders Responsibly

Established in 2011, Orbex is a trusted global broker with a strong international presence and a deep dedication to the success of its clients. Built on a solid foundation of ethics and professionalism, Orbex is driven by a mission to innovate and evolve to provide its clients with an elite trading experience.

தொடங்குவது எப்படி

உங்கள் முதலீட்டுப் பயணத்தைத் தொடங்க
அந்நிய செலாவணி சந்தைகள், இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்

பதிவுபெறு

பதிவுபெறு

நிமிடங்களில் ஒரு கணக்கை உருவாக்கி, உங்கள் ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்.

உங்கள் கணக்கிற்கு நிதி

உங்கள் கணக்கிற்கு நிதி

டெபிட் கார்டு, கம்பி பரிமாற்றம் அல்லது உங்களுக்கு விருப்பமான ஆன்லைன் கட்டண முறை மூலம் உங்கள் ஆர்பெக்ஸ் வாலெட்டில் உடனடி வைப்புகளைச் செய்யுங்கள்.

வாணிகம்

வாணிகம்

உங்களுக்கு விருப்பமான சாதனத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த வர்த்தக தளத்தைப் பதிவிறக்கி வர்த்தகத்தைத் தொடங்குங்கள்.

டிரேடிங் அதிக அளவிலான ஆபத்தை உள்ளடக்கியது

Local Presence & Global Reach

400+

400+

Trading Instruments

50+ Billion 

50+ Billion 

Traded Volume per Month

600+ Million

600+ Million

Trades executed per year

Local Presence & Global Reach flags
Local Presence & Global Reach

A Decade of Excellence

For over 10 years, Orbex has upheld a reputation of integrity, professionalism and top-tier service. To commemorate this decade of excellence, Orbex proudly presents its latest award title, courtesy of the esteemed Global Banking and Finance Review Magazine.

A Decade of Excellence
Reliability

Reliability

Reliability

Reliability

License and Regulations

Orbex is a multi-body regulated financial services provider and has been adhering to the rules of some of the strictest regulatory authorities since 2011. With both an FSC Mauritius and an EU license, as well as a 100% clean regulatory record, Orbex serves its traders with the highest standards of security, transparency and integrity.

Security

Orbex employs advanced technologies to provide a secure online trading environment. All client data is thoroughly backed up and highly encrypted, and all client funds are kept segregated from proprietary company accounts. Orbex is also a proud member of the Investor Compensation Fund.

Professionalism

With over a decade of market-leading service and several award titles to our name, Orbex is a financial industry veteran with a renowned reputation and a strong global presence. Our team of experts is meticulously trained to keep up with market trends and provide top-tier services across the board – from technological innovation and investment research to trading conditions and customer support.

Superior Trading

Superior Trading

Technology

Orbex prioritizes the constant evolution of financial technology to provide traders with the latest advancements in trading tools, security protections and trading conditions. Orbex offers FIX API technology for seamless and secure execution, as well as award-winning MetaTrader platforms with exclusive indicators and highly encrypted data protocols.

வர்த்தக நிலைமைகள்

Orbex boasts competitive trading conditions, with leverage up to 1:500 and spreads as low as 0.0 pips. All live account holders benefit from access to tier-1 bank liquidity for all financial instruments as well as negative balance protection and free VPS.

Asset Classes

Orbex offers CFD trading on a wide range of FX currency pairs, including majors, crosses and exotics, as well as a large selection of international indices. Traders are also able to diversify their portfolios with a range of metals and energies, along with some of the most popular stock CFDs available on the market today.

துணை

துணை

Extensive Market Research & Trading Education

The award-winning Orbex Investment Research team is an industry-leading force in Elliott Wave analysis and produces daily comprehensive market analysis covering a wide range of topics, from the latest fundamental news to niche technical analysis trends. The team’s actionable analytics are regularly featured on respected global research outlets such as Refinitiv Eikon, Bloomberg and CNBC.

Instant Deposits & Withdrawals

Enjoy instant account funding, transfers and withdrawals via the secure Orbex Wallet. The convenient investment tool fast-tracks your place in the KYC queue, helps manage your risk by keeping your funds segregated, and streamlines your account funding process. Orbex supports a wide range of payment options which can be found here.

24/5 Multilingual Customer Service

Exceptional customer service is the corner stone of our long-time success as a financial services provider. Orbex boasts a rigorous support agent training program to ensure that all traders receive attentive, efficient and timely responses. Support is offered in multiple languages via live chat, phone or email, while a robust customer support help center takes care of a wide range of queries.

Reliability

Reliability

Superior Trading

Superior Trading

துணை

துணை