நிறுவன செய்திகள்

Stay up to date with the latest Orbex news, from new product additions to changes in trading hours, and everything in between.
பகுப்புகள்
Orbex Extends Support to Earthquake Victims in Morocco 
October 16, 2023

Orbex Extends Support to Earthquake Victims in Morocco 

In response to the devastating earthquake that struck Morocco on September 8th, Orbex has taken actions to expend a helping hand. Committed to supporting communities in need.

Orbex Becomes Platinum Sponsor of “Little Heroes” Charitable Event
மே 10, 2023

Orbex Becomes Platinum Sponsor of “Little Heroes” Charitable Event

We are proud to announce that Orbex is the official Platinum sponsor of this year’s “Little Heroes” (Mikroi Irwes) charitable event.

Orbex Donates to Tree Aid to Help Expand Africa’s Great Green Wall
April 21, 2023

Orbex Donates to Tree Aid to Help Expand Africa’s Great Green Wall

To celebrate International Earth Day 2023 and in line with our mission to support the communities in which we operate, we are pleased to announce Orbex’s latest donation to Tree Aid.

Orbex Donates to IRC Earthquake Relief for Syria and Turkey
February 14, 2023

Orbex Donates to IRC Earthquake Relief for Syria and Turkey

In response to the devastating earthquakes which struck Turkey and Syria last week, Orbex has made a sizable donation to the International Rescue Committee (IRC).

Orbex Supports Preventive Pediatrics Awareness Month with a Charitable Donation
November 30, 2022

Orbex Supports Preventive Pediatrics Awareness Month with a Charitable Donation

In line with its long-standing commitment to give back to the local community, Limassol-headquartered financial services firm Orbex supported the Preventive Pediatrics Awareness Month this November with a sizable donation to the Association of Friends of the Center for Preventive Pediatrics “Amerikos Argyriou”. 

Orbex Takes Part in “Together we Care” Corporate Blood Donation 2022
November 9, 2022

Orbex Takes Part in “Together we Care” Corporate Blood Donation 2022

Staying true to our commitment to giving back to the local community and in keeping with our tradition of taking part in the annual Corporate Blood Donation drive.

Orbex Becomes Bronze Sponsor of “Mikroi Irwes” Charitable Event
June 22, 2022

Orbex Becomes Bronze Sponsor of “Mikroi Irwes” Charitable Event

We are proud to announce that Orbex is the official bronze sponsor of the “Mikroi Irwes” (Little Heroes) charitable event which is

தொடங்குவது எப்படி

உங்கள் முதலீட்டுப் பயணத்தைத் தொடங்க
அந்நிய செலாவணி சந்தைகள், இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்

பதிவுபெறு

பதிவுபெறு

நிமிடங்களில் ஒரு கணக்கை உருவாக்கி, உங்கள் ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்.

உங்கள் கணக்கிற்கு நிதி

உங்கள் கணக்கிற்கு நிதி

டெபிட் கார்டு, கம்பி பரிமாற்றம் அல்லது உங்களுக்கு விருப்பமான ஆன்லைன் கட்டண முறை மூலம் உங்கள் ஆர்பெக்ஸ் வாலெட்டில் உடனடி வைப்புகளைச் செய்யுங்கள்.

வாணிகம்

வாணிகம்

உங்களுக்கு விருப்பமான சாதனத்தில் உங்களுக்கு பிடித்த வர்த்தக தளத்தைப் பதிவிறக்கி வர்த்தகத்தைத் தொடங்குங்கள்.

டிரேடிங் அதிக அளவிலான ஆபத்தை உள்ளடக்கியது